آموزش و توسعه منابع انسانی

شرک عمونوروز با مجوز رسمی آموزش از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور و با بهره‌مندی از از اساتید دانشگاهی و فعالان متخصص و آگاه در صنعت گردشگری، زمینه آموزش و توسعه منابع انسانی برای افراد حقیقی و حقوقی را فراهم می‌آورد.