برگزاری دوره‌های آموزشی با ارائه مدرک معتبر

شرکت عمونوروز با مجوز رسمی آموزش از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور و با بهره‌مندی از مدرسان و اساتید دانشگاهی و فعالان متخصص در صنعت گردشگری و هتلداری، زمینه آموزش و توسعه منابع انسانی را برای افراد حقیقی و حقوقی فراهم می‌آورد.