مسئولیت اجتماعی

شرکت عمونوروز در راستای انجام مسئولیت‌های اجتماعی، بخشی از درآمد خود را به هدیه دادن سفر به عزیزان کم‌ بهره و کم‌توان جامعه اختصاص می‌دهد. شرکت عمونوروز در راستای انجام مسئولیت‌های اجتماعی، خود را متعهد می‌داند تا گروه‌های کم‌ بهره جامعه را که تحت پوشش سازمان‌های حمایتی قرار دارند، از منافع سفر و گردشگری بهره‌مند کند. به همین منظور، شرکت عمونوروز فعالان و ارائه‌دهندگان خدمات گردشگری را ترغیب به مشارکت با این شرکت در زمینه‌های سازماندهی و پیاده‌سازی تورهای مختص گروه‌های فوق می‌کند. 

 

 

تصاویر: تور گردشگری کاشان، کویر مرنجاب عمونوروز – با حضور نابینایان عزیز کشور