طرح‌های کسب و کار گردشگری

در کنار فرصت‌های سرمایه‌گذاری که در گزینه قبلی مطرح شد، بسیاری از مطالعات تحقیق بازار (مانند طرح‌های کسب و کار و مطالعات امکان‌سنجی) به موضوعات گسترده‌تر مانند ابعاد مختلف یک کسب و کار از قبیل مشتریان، رقبا، شیوه‌های تبلیغ، ساختار سازمانی، و اندازه‌گیری عملکرد می‌پردازد. این نوع از تحقیقات در زمینه گردشگری، در سطح خرد یا کلان، از جمله فعالیت‌های بخش تحقیق و توسعه شرکت عمونوروز است. این شرکت برای انجام این مطالعات از تیم‌های متشکل از تخصص‌های مختلف مانند گردشگری، بازاریابی، اقتصاد، مدیریت، گرافیک، روش تحقیق، و آمار استفاده می‌کند. نتایج این مطالعات به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا قبل از انجام هرگونه سرمایه‌گذاری کلان یا خرد، تصمیم‌های منطقی سازگار با شرایط بازار گردشگری را اخذ کنند.